Centar za psihološko savetovanje

edukaciju, istraživanje i lični razvoj

Pročitajte više

O nama

PsihoZona je centar za psihološko savetovanje, edukaciju, istraživanje i lični razvoj. Osnovna delatnost Centra je unapređivanje mentalnog zdravlja pojedinca i grupa i osvešćivanje značaja brige o mentalnom zdravlju kroz učenje i razvoj ličnosti, edukacije i istraživanja i pružanje psihološke podrške ličnom i profesionalnom razvoju pojedinca. Zona najčečešće označava oblast ili prostor uokviren nekakvim granicama i određen njima. Takva je i naša PsihoZona, uokvirena našim prethodnim profesionalnim i ličnim iskustvima koja udružujemo i nudimo sa željom da služi na dobrobit onih kojima naša ponuda može da bude od koristi. Naš tim čine psiholozi sa višegodišnjim iskustvom u psihoterapijskom, istraživačkom i edukativnom radu sa pojedincima i grupama (detaljnije na Naš tim). Naša prva geografska zona komfora je Šumadija, Srbija, u njoj živimo sa svojim porodicama i želimo da je obogatimo ponudom koju naš centar nudi. A naša druga zonа komfora su prostranstva komunikacije koje nudi internet i psihološka podrška i edukacije iz oblasti psihologije koju je moguće obezbediti tim putem. Više o načinima stupanja u kontakt sa nama preko obe zone možete pročitati u delu Kontakt .

Usluge

Neke od naših usluga

Prošireni tim saradnika obuhvata stručnjake iz različitih oblasti pomagačkih profesija, kao i društveno-humanističkih profesija i ostalih koji mogu da doprinesu bavljenju temama značajnim za psihološko funkcionisanje i dobrobit ljudi.

Naš tim

Ana Basarić Lučić
Diplomirani psiholog
i psihoterapeut

    Studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon toga završila kompletnu edukaciju iz REBT(racionalno-emocionalno- bihejvioralne terapije) u Beogradu, u pridruženom Trening centru Instituta Albert Elis iz Njujorka i time stekla svetski priznate kvalifikacije za bavljenje ovom terapijom. Uporedo zavrsila i edukaciju iz sistemske porodične terapije. Zahvaljujući navedenim edukacijama 2013. postala nosilac nacionalnog sertifikata za bavljenje psihoterapijom (boj licence 346). Član je Društva psihologa Srbije, Saveza društava psihoterapeuta Srbije i Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije. Poseduje skoro dve decenije iskustva u savetodavnom radu sa decom osnovnoskolskog uzrasta i njihovim porodicama i deceniju iskustva u psihoterapijskom radu sa adolescentima, odraslima i porodicama.

Brankica Vidanović
Diplomirani psiholog
i psihoterapeut pod supervizijom

    Brankica Vidanovic je završila osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon jednogodišnjeg staža na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, svoj profesionalni razvoj je nastavila u oblasti obrazovanja. Obavljala je poslove stručnog saradnika u OŠ 'Starina Novak' i OŠ 'Jovan Cvijić' u Beogradu, kao i u OŠ 'Desanka Maksimović' u Gornjem Milanovcu. Edukant je iz oblasti geštalt 'psihoterapije (Evropski akreditovan psihoterapijski trening institut- Studio za edukaciju Beograd EAPTI-SEB) i bavi se psihoterapijom pod supervizijom.

Milica Stojković
Doktor psiholoških nauka
i psihoterapeut pod supervizijom

    Milica Stojković je završila osnovne i doktorske akademske studije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, kao docent u naučnoj oblasti psihologija obrazovanja, više na http://www.ftn.kg.ac.rs/milica.stojkovic. Bavi se psihoterapijskim radom, edukant je geštalt psihoterapijskog pravca na završnoj godini i radi kao terapeut po supervizijom. Završila je uvodnu edukaciju iz konstruktivističke psihoterapije. Član je Društva psihologa Srbije, Srpskog udruženja za geštalt psihoterapiju i Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji. Veruje u negovanje radoznalosti i u posvećen rad.