Sistemi podrške, deo prvi: SAMOPODRŠKA

Из перспективе било ког психотерапијског правца подршка је неопходна за свако здраво функционисање. Ззадовољавајући контакти су једино могући уз подршку одговарајућих индивидуалних и срединских ресурса (Joyce & Sills, 2010). Дакле, када говоримо о системима подршке мислимо на (1) све оно што долази изнутра, што чини …